Cezarego Krawczyka spotkania z kulturą

Cezary Krawczyk, Robert Kłaczyński

Książka Cezarego Krawczyka spotkania z kulturą, jest rodzajem hołdu złożonego polskiej kulturze, jej reprezentantom, mistrzom będący jej twórcami jak również wykonawcami, w końcu wszystkim tym, którzy odeszli ale również i tym, którzy zgodnie z nieśmiertelnym przesłaniem Adama Asnyka nadal podtrzymują. Napisana w formie dialogu dwóch profesorów, z których jeden dr hab. prof. UKEN Robert Kłaczyński prowadzi rozmowę, wrzucając w wir konwersacji kolejne zagadnienia, drugi zaś profesor Cezary Krawczyk dzieli się z czytelnikami swoimi przemyśleniami, opiniami jak również wspomnieniami. Tych ostatnich jest wiele, tak wiele ile mogło się zebrać przez ponad trzy dekady uczestnictwa – czynnego i biernego profesora Cezarego Krawczyka w Kulturze. Szczególnie mocno podkreślono wątek uczestnictwa w kulturze Śląska, którą od trzech dekad rozmówca profesora Robert Kłaczyńskiego tworzy będąc zarazem jej donatorem jak również beneficjentem. I to chyba w tej książce jak również w szeroko rozumianej kulturze jest najpiękniejsze.

Wersja drukowana

cena: 44 zł

zamawiam