Słowianie i wikingowie

Witold Chrzanowski

Książka Witolda Chrzanowskiego opowiada o wzajemnych, przyjaznych i nieprzyjaznych kontaktach integrujących się plemion słowiańskich i Skandynawów, zwłaszcza zaś wikingów. Przedstawia je na tle ścierania się dwu światów: świata pogańskiego, który mimo że jeszcze trwa i może wydawać się wciąż pełen sił, zaczyna przecież powoli, acz nieuchronnie ustępować ze sceny dziejowej, oraz świata chrześcijańskiego, który zwłaszcza dzięki dziełu Karolingów i ich dziedziców, a także w efekcie wzrostu politycznej świadomości samych „barbarzyńców”, zaczyna walczyć o dominującą pozycję w środkowej i północnej części kontynentu. Narracja prowadzona językiem żywym i barwnym, godnym najlepszych dziejopisów, sprawia, że prezentowane postaci i wydarzenia jawią się Czytelnikowi w całym ich dynamizmie i wielowymiarowości, nie nużąc go ani przez chwilę. Z kolei solidne oparcie w źródłach, tak obficie tu cytowanych, i nawiązywanie – nierzadko polemiczne – do poglądów innych historyków sprawiają, że książka spełnia też wszelkie wymogi naukowości. Tom Słowianie i wikingowie będzie niezastąpioną pozycją w bibliotece każdego, kogo interesują początki współczesnej Europy.

Witold Chrzanowski – ur. w 1963 roku w Krakowie. Publikuje od roku 1995. Jego poszukiwania badawcze skupiają się głównie na dziejach relacji słowiańsko-skandynawskich oraz historii republikańskiego Rzymu. Autor kilkunastu publikacji, m.in. Henryk Pobożny (2001), trylogia Kronika Słowian (2006–2009), Wojna tatarska (2006).Wersja drukowana

cena: 19 zł

niedostępna