Osiem lat w Warszawie (Kronika)

Julije Benešić

Osiem lat w Warszawie (Kronika) Julija Benešicia zawiera niekonwencjonalny, często intymny zapis pobytu autora w Polsce, gdy w  latach 1930–1938 jako delegat jugosłowiańskiego Ministerstwa Oświaty pracował nad przybliżeniem tego kraju, jego kultury i języka Polakom, kontynuując jednocześnie prace nad przekładami literatury polskiej na język chorwacki.Owocem tych lat spędzonych w Warszawie było wydanie trzy-nastu tomów Biblioteki Jugosłowiańskiej – serii zawierającej polskie przekłady klasyków literatury chorwackiej (ale też serbskiej i  słoweńskiej), a także gramatykę języka chorwacko-serbskiego dla Polaków, rozpoczęcie prac nad słownikiem chorwacko-polskim, lecz przede wszystkim regularne kursy językowe prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim oraz niezliczone wykłady, odczyty i pogadanki. Benešić angażował się też (lub częściej: był angażowany) w niekończące się inicjatywy, obchody i prace komitetów zwoływanych pod hasłem wzajemności polsko-chorwackiej i polsko-jugosłowiańskiej.Opis perypetii związanych z  realizacją tych działań – podejmowanych najczęściej mimo obojętności czynników oficjalnych – oraz cała plejada przewijających się na kartach kroniki, pierwszorzędnych nazwisk polskiej polityki, sztuki i kultury lat trzydziestych XX wieku stanowią fascynujące, aczkolwiek często zaskakujące uzupełnienie ugruntowanego w powszechnej świadomości obrazu elit międzywojnia i przedwojennej Warszawy.

Książka wydana przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury i Mediów Republiki Chorwacji


ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO

https://allegro.pl/oferta/osiem-lat-w-warszawie-kronika-15407771895?reco_id=9d4a0c5b-f199-11ee-897c-1a94f6d34858&sid=1b14f67fa36602937f1572a57e6df4124ef63b53ab9897d3b9ab8b1bd1d899d5

CENA: 44 PLN

Wersja cyfrowa

wolny dostęp

Pobierz całość