Problemy i wyzwania współczesnego świata

pod redakcją Piotra Obacza

Zawarte w niniejszym tomie artykuły ukazują złożoność współczesnego świata oraz skalę wyzwań, jakie stoją przed ludzkością. Opracowania dotyczą fundamentalnych problemów, które w zasadniczy sposób oddziałują na ludzkie życie, funkcjonowanie państw i społeczeństw. Celem monografii jest wskazanie i omówienie wybranych zagadnień nie jako wyizolowanych przypadków, lecz jako elementów szerszych, regionalnych i globalnych, zachodzących w warunkach współzależności procesów, które wykazują tendencję do narastania i pogłębiania się wraz z postępującą globalizacją w różnych jej wymiarach: politycznym, gospodarczym, społecznym, technologicznym i in. Dzięki specjalistycznej wiedzy i  doświadczeniu Autorek i Autorów – politologów, znawców stosunków międzynarodowych, specjalistów w zakresie bezpieczeństwa, prawników, a  także pracujących w sposób transdyscyplinarny astrofizyków – możliwe było zaoferowanie Czytelniczkom i Czytelnikom takiego właśnie ujęcia. Książka ta jest próbą zasygnalizowania wybranych kwestii i wstępem do dalszych, pogłębionych, interdyscyplinarnych badań naukowych. Jako zespół Autorek i Autorów wyrażamy nadzieję, że niniejszy tom okaże się inspirujący dla Czytelniczek i Czytelników w kontekście ich własnych poszukiwań odpowiedzi na pytania o kondycję współczesnego świata i o jego przyszłość.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO

https://allegro.pl/oferta/problemy-i-wyzwania-wspolczesnego-swiata-15407855800


CENA: 44 PLN