Dzieje Podkarpacia w opowieściach jego mieszkańców

red. Blanka Górecka

Oddajemy w Państwa ręce książkę, będącą zbiorem wspomnień gromadzonych na przestrzeni 3 lat podczas kilku wypraw terenowych. Projekt opierał się na serii wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z najstarszymi mieszkańcami wybranych miejscowości w województwie podkarpackim, które dotyczyły życia codziennego podkarpackich miejscowości w okresie międzywojennym, w czasie II wojny światowej oraz tuż po jej zakończeniu. Rozmówcami były osoby urodzone w latach 20. XX w. Część z nich mieszka do dziś na Podkarpaciu, a część od lat przebywa na emigracji. Poruszającym efektem projektu stało się wirtualne przywrócenie dawnego sąsiedztwa. Udało nam się zarejestrować wspomnienia osób, których losy 60 lat temu krzyżowały się ze sobą i które w nagraniach opowiadają o sobie nawzajem.

Blanka Górecka – ur. w 1981 r., założycielka i dyrektorka Fundacji Bruchejon, absolwentka filozofii i socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (2005), stypendystka Uniwersytetu Paris St. Denis (2004). Studia związane z dziedziną historii mówionej odbywała w Polskiej Akademii Nauk (Daniel Bertaux) oraz na Uniwersytecie w Haifie (Agathe Maier). Pracownik działu archiwalnego Muzeum Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie.

Krzysztof Adamek – ur. w 1980 r., absolwent historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (2005), pracownik działu historii Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli (2006–2009). Kurator i współautor wystaw muzealnych, m.in. wystawy multimedialnej „COP dla przyszłości”. Współautor przewodnika „Turystyczny Szlak Rodowych Gniazd Lubomirskich”.

Magdalena Kwiecińska – ur. w 1978 r., absolwentka Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, stypendystka Institut Universitaire de Formation des Maîtres (2001–2002), współpracownik Fundacji Ośrodka Karta, wykładowca metodologii badań kulturoznawczych w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego.