Dziecko-uczeń a wczesna edukacja

Redakcja naukowa Irena Adamek, Zuzanna Zbróg

Publikacja Dziecko-uczeń a wczesna edukacja jest ważnym przyczynkiem do dyskusji nad psychopedagogicznymi problemami edukacji elementarnej, gdyż postulowane w tym obszarze zmiany, zakładające konieczność szerszego uwzględniania potrzeb dzieci żyjących w świecie ciągłych transformacji, zderzają się z rzeczywistością oświatową, w której często te założenia i cele nie znajdują odzwierciedlenia.

Zakres przedstawionych w pracy zagadnień związanych z ukazaniem specyfiki funkcjonowania dzieci w okresie wczesnego i średniego dzieciństwa, możliwością tworzenia skutecznych działań psychopedagogicznych wspierających dzieci w procesie osiągania przez nie gotowości szkolnej oraz pozwalających na realizację ich indywidualnych potrzeb i możliwości odpowiada nie tylko na zapotrzebowanie nauczycieli – praktyków, często tworzących i wykorzystujących strategie pracy z dziećmi w sposób intuicyjny, ale także studentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich, którym analiza zawartych w publikacji zagadnień pozwoli zrozumieć istotę i wagę problemów związanych z edukacją małego dziecka/ucznia. […] Efektywne wspieranie rozwoju dzieci wymaga tworzenia spójnego systemu edukacji, jego dostępności, przemyślanych działań pedagogicznych i społecznych, tylko wtedy bowiem możliwe będzie efektywne rozwijanie kompetencji poznawczych, społecznych i emocjonalnych. Żadnych z nich nie da się opanować wyłącznie teoretycznie, bo kompetencje te tworzą się i rozwijają na bazie doświadczeń  w procesie dynamicznych interakcji z innymi. […] Praca pod redakcją naukową Ireny Adamek i Zuzanny Zbróg w sposób istotny wpisuje się w ten nurt publikacji pedagogicznych, które bogaty rynek wydawniczy o analizy zjawisk ważnych, wywołujących dyskusje, stawiających Czytelnika przed koniecznością samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na pojawiające się problemy.

Z recenzji dr hab. prof. UAM Hanny Krauze-SikorskiejWersja drukowana

cena: 30 zł

niedostępna

Wersja cyfrowa

wolny dostęp

Pobierz całość