Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności

red. Irena Adamek, Zuzanna Zbróg

Przygotowana pod redakcją Pani prof. dr hab. Ireny Adamek i Pani dr Zuzanny Zbróg praca zbiorowa pt. Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności jest obszernym dziełem kierowanym do szerokiego kręgu odbiorców pracujących z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest to praca o charakterze teoretyczno-praktycznym, składająca się z artykułów o różnej tematyce, ale powiązanych ze sobą wspólną ideą pokazania nowych potrzeb edukacji dziecka, wyzwalanych współczesnymi zmianami. Zatem poznawczy i praktyczny cel monografii stanowi dostarczenie narzędzi do rozumienia, wyjaśniania, interpretacji i konstruowania praktyki edukacji dziecka. […] Przyjęte założenia publikacji są słuszne i obiecujące, tym bardziej że na rynku wydawniczym zawsze istnieje potrzeba dobrych rozwiązań pedagogicznych, pomagających w podejmowaniu przez profesjonalistów trudu refleksji nad własną pracą, jej kontekstem społecznym i kulturowym, nowymi wyzwaniami i potrzebami.

Z recenzji dr hab. prof. APS Józefy BałachowiczWersja drukowana

cena: 30 zł

zamawiam

Wersja cyfrowa

wolny dostęp

Pobierz całość