Edukacja (dla) dziecka – od trzylatka do sześciolatka

red. Józefa Bałachowicz, Zuzanna Zbróg

Przedstawiona do recenzji praca zbiorowa pod redakcją Pani prof. dr hab. Józefy Bałachowicz i Pani dr Zuzanny Zbróg Edukacja (dla) dziecka – od trzylatka do sześciolatka jest obszernym dziełem kierowanym do szerokiego kręgu odbiorców pracujących z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Poznawczym i praktycznym celem monografii jest dostarczenie narzędzi do rozumienia, wyjaśniania, interpretacji i konstruowania wiedzy o rzeczywistości edukacyjnej i wychowawczej w przedszkolu. […] W książce poruszane są nowe czy też na nowo ujęte problemy edukacji dziecka, szczególnie te spowodowane wdrażaną obecnie reformą oświatową. […] W recenzowanej publikacji Czytelnicy znajdą treści, które pokazują możliwości jakościowego kształtowania środowiska rozwoju małego dziecka, wspierania jego rozwoju i doskonalenia działań znanych już nauczycielom z praktyki pedagogicznej. Na rynku wydawniczym zawsze są potrzebne dobre rozwiązania pedagogiczne, pomagające podejmować profesjonalistom trud refleksji nad własną pracą, jej kontekstem społecznym i kulturowym, nowymi wyzwaniami i potrzebami. Do takich należy recenzowana praca.

Z recenzji prof. dr hab. Ireny Adamek
Wersja drukowana

cena: 30 zł

niedostępna

Wersja cyfrowa

wolny dostęp

Pobierz całość