Simon van Slingelandt (1664–1736). Ostatnia szansa Holandii

Piotr Napierała

Praca Piotra Napierały o Simonie van Slingelandtcie jest nie tylko rzetelnie przeprowadzoną analizą życia i politycznej aktywności jednego z najważniejszych niderlandzkich mężów stanu pierwszej połowy XVIII wieku, ale również udanym studium o zagranicznej i wewnętrznej polityce Niderlandów w tym okresie. Obydwa zagadnienia są w polskiej historiografii mało znane. Tym bardziej godna uznania jest monografia dr. Napierały – oparta przede wszystkim na jego własnych badaniach. Tytułowy bohater jest w niej przedstawiony nie tylko jako biegły dyplomata, ale także jako autor reformatorskich pomysłów uzdrowienia ustroju wewnętrznego i finansów państwa. Książka Piotra Napierały otwiera przed czytelnikiem – nie tylko polskim – niezmiernie ciekawy fragment dziejów osiemnastowiecznych Niderlandów i osiemnastowiecznej europejskiej polityki. Warto się z nim zapoznać.

Prof. IH PAN dr hab. Grzegorz Kucharczyk


Dr Piotr Napierała (ur. 1982) zajmuje się zachodnioeuropejską kulturą polityczną i dyplomacją XVIII wieku. Jest autorem książek: Sir Robert Walpole (1676–1745) – twórca brytyjskiej potęgi, (2008), Hesja-Darmstadt w XVIII stuleciu. Wielcy władcy małego państwa, (2009), Światowa metropolia. Życie codzienne w osiemnastowiecznym Londynie, (2010) oraz „Kraj wolności” i „kraj niewoli” – brytyjska i francuska wizja wolności w XVII i XVIII wieku, (2011).Wersja drukowana

cena: 30 zł

zamawiam