Kierunki badawcze w filozofii II

red. Marcin Lubecki, Paulina Tendera, Dominika Czakon

W dniach 24–25 lutego 2011 roku w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja doktorantów „Kierunki Badawcze w Filozofii”. Piąte spotkanie z tego cyklu, drugie pod patronatem „Zeszytów Naukowych Towarzystwa Doktorantów UJ”, prowadzono w ramach dwóch równoległych sesji, obejmujących siedem sekcji tematycznych. Były to panele poświęcone ontologii, epistemologii, logice, historii filozofii i filozofii kultury, a także – w ramach drugiej grupy dyskusyjnej – problematyce estetycznej, etycznej i społecznej. W trakcie dwudniowych spotkań prelegenci wygłosili kilkadziesiąt referatów. W niniejszej książce chcemy zaprezentowaćszerszej grupie odbiorców zapis tych wystąpień. Do drugiego tomu Kierunków badawczych w filozofii wybrane zostały 24 artykuły z różnych dziedzin filozoficznych.

Wersja cyfrowa publikacji dostępna jest nieodpłatnie.Wersja cyfrowa

wolny dostęp

Pobierz całość