Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ, Numer specjalny 2/2011

red. Anna Bogdali (nauki ścisłe), Joanna Dziadowiec (nauki humanistyczne), Rafał Opulski (nauki społeczne)

Niniejszy tom „Zeszytów Naukowych Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego” jest podsumowaniem roku 2011, a zarazem wyborem najlepszych tekstów opublikowanych w tym czasie w ramach poszczególnych serii: humanistycznej, społecznej i ścisłej. Rocznikowy zeszyt specjalny ukazuje się po raz drugi, tym razem jednak w postaci znacznie rozszerzonej i zmienionej. Prezentacja wybranych tekstów jest dobrą okazją do krótkiego podsumowania działalności pisma.

W roku 2011 ukazało się sześć numerów zwykłych – po dwa z każdej serii – dostępnych na stronie internetowej
http://www.doktoranci.uj.edu.pl/zeszyty
W ramach serii humanistycznej opublikowano 14 artykułów, 5 recenzji i 3 sprawozdania z konferencji i prac zespołów badawczych, w dwóch tomach z serii nauk społecznych znalazło się 10 artykułów i jedna recenzja, natomiast w numerze jesiennym z serii nauk ścisłych zamieszczono 5 artykułów.

Wersja cyfrowa publikacji dostępna jest nieodpłatnie.

Wersja cyfrowa

wolny dostęp

Pobierz całość