Dorosłość jako spełnienie

Barbara Harwas-Napierała

Prof. UAM dr hab. Barbara Harwas-Napierała jest kierownikiem Zakładu Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w dziedzinie psychologii rozwoju człowieka i psychologii rodziny. Jest m.in. współautorką podręcznika akademickiego Psychologia rozwoju człowieka (PWN 2000 i 2002), podręcznika Wiedza z psychologii rozwoju człowieka w praktyce społecznej (UAM 2002), redaktorką prac Rodzina a rozwój człowieka dorosłego (UAM 2003) oraz Rodzina jako wartość w rozwoju człowieka (UAM 2009). Jej zainteresowania badawcze dotyczą także funkcjonowania rodziny w kontekście szeroko pojętego procesu komunikacji, co znalazło wyraz w publikacji Komunikacja interpersonalna w rodzinie (UAM 2006).


[...] Książka jest wartościowym opracowaniem naukowym będącym cennym uzupełnieniem literatury przedmiotu. Stanowi ważne źródło informacji o rodzinnych uwarunkowaniach zmian rozwojowych związanych z okresem dorosłości, przydatnych nie tylko dla profesjonalistów, ale także dla wszystkich czytelników zainteresowanych tą tematyką. Zagadnienie to zostało przedstawione w sposób komunikatywny, interesujący i bardzo rzetelny pod względem naukowym. Ważnym obszarem tematycznym, na który autorka zwraca uwagę, jest także problematyka zagrożeń zakłócających rozwój jednostki.

Prof. zw. dr hab. T. Rostowska (fragment recenzji)
Wersja drukowana

cena: 29 zł

niedostępna