Z zagadnień profesjonalizacji nauczycieli wczesnej edukacji w dobie zmian

Redakcja naukowa Józefa Bałachowicz, Anna Szkolak

Publikacja Z zagadnień profesjonalizacji nauczycieli wczesnej edukacji w dobie zmian pod redakcją naukową Józefy Bałachowicz i Anny Szkolak stanowi znaczący wkład do naszych prób zrozumienia istoty profesjonalnych kompetencji nauczycieli wczesnej edukacji. Teksty zawarte w książce prezentują wysoki poziom dyskursu naukowego. Część pierwsza dotyczy dylematów związanych z kształceniem zawodowym, w drugiej poruszona została tematyka kompetencji, w trzeciej zaś problematyka tożsamości nauczycieli wczesnej edukacji w dobie transformacji. […] Wydanie recenzowanej książki wpłynie bardzo korzystnie na dorobek polskiej pedagogiki wczesnoszkolnej i na pewno spotka się z dużym zainteresowaniem naukowców zajmujących się problemami edukacji dziecka. Ponadto publikacja będzie z powodzeniem wykorzystywana jako lektura obowiązkowa bądź uzupełniająca na zajęciach z pedagogiki wczesnoszkolnej na wydziałach pedagogicznych.

Z recenzji dr hab. prof. UP Bożeny Muchackiej
Wersja cyfrowa

wolny dostęp

Pobierz całość