Doświadczanie poznawania świata przez dzieci w młodszym wieku szkolnym

red. Irena Adamek, Bożena Pawlak

Monografia wieloautorska pod redakcją prof. dr hab. Ireny Adamek i dr Bożeny Pawlak pt. Doświadczanie poznawania świata przez dzieci w młodszym wieku szkolnym jest obszernym dziełem kierowanym do szerokiego kręgu odbiorców pracujących z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym.

Poznawczym i praktycznym celem opiniowanej monografii jest dostarczenie narzędzi do rozumienia, wyjaśniania, interpretacji i konstruowania praktyki edukacyjnej. W monografii poruszane są nowe, czy też na nowo ujęte problemy edukacji dziecka, szczególnie te wywołane przez reformę systemu szkolnictwa. Wiele kontrowersji wywołuje przyspieszenie obowiązku szkolnego, niejednoznaczność poglądów na możliwości i ograniczenia rozwojowe ucznia w warunkach szkolnych, w tym możliwości stymulacji jego rozwoju. Dlatego dyskursy podjęte w tych obszarach są przydatne zarówno w teorii, jak i w praktyce edukacyjnej.

Z recenzji prof. dr hab. Józefy Bałachowicz
Wersja drukowana

cena: 30 zł

niedostępna

Wersja cyfrowa

wolny dostęp

Pobierz całość