Paryż i Wersal czasów Voltaire’a i Casanovy

Piotr Napierała

Książka dotyczy paryskiego życia codziennego i intelektualnego w XVIII wieku, a także zasad funkcjonowania ówczesnej administracji i rządu Królestwa Francji. Czytelnik dowie się z niej o życiu dworskim w Wersalu, obyczajach i warunkach życia elit i zwykłych ludzi oraz o związkach między literaturą, muzyką i polityką epoki. Autor opowiada o tym, jak państwo Ludwików próbowało wychowywać swych poddanych, jak dbało lub nie dbało o ich potrzeby, jak traktowało innowierców, a także o tym, co osiemnastowieczni paryżanie czytali, jakie piosenki śpiewali i z jak osobliwymi skargami przychodzili na policję.

Dr Piotr Napierała (ur. 1982) zajmuje się zachodnioeuropejską kulturą polityczną i dyplomacją XVIII wieku. Jest autorem książek: Sir Robert Walpole (1676–1745) – twórca brytyjskiej potęgi, (2008), Hesja-Darmstadt w XVIII stuleciu. Wielcy władcy małego państwa, (2009), Światowa metropolia. Życie codzienne w osiemnastowiecznym Londynie, (2010), „Kraj wolności” i „kraj niewoli” – brytyjska i francuska wizja wolności w XVII i XVIII wieku, (2011) oraz Simon van Slingelandt (1664–1736). Ostatnia szansa Holandii, (2012).

Wersja drukowana

cena: 39 zł

niedostępna