Królestwo Słowian

Witold Chrzanowski

Królestwo Słowian to powieść rekonstrukcyjna, jak określa ją sam Autor. Jej akcja rozgrywa się w latach 893–898, głównie nad Morawą i środkowym Dunajem, gdzie ścierały się interesy i ambicje pogranicznych grafów niemieckich (działających nieraz bez upoważnienia swojego władcy, wonczas księcia, później króla i cesarza Arnulfa z Karyntii), carów Bułgarii i wreszcie księcia, a następnie króla wielkomorawskiego Świętopełka I.

Bohater powieści i jej narrator – Kaik – to osiadły na Morawach Grek, który swym umiejętnościom dyplomatycznym zawdzięcza awans na sekretarza królewskiego. Kim zatem jest ta fascynująca postać – ktoś, kto będąc w Konstantynopolu, tęskni za swą przybraną ojczyzną, Morawami, a przebywając w Welehradzie, z wyższością spogląda nie tylko na Słowian, ale i na Niemców? Na te pytania Czytelnik będzie musiał sam sobie odpowiedzieć.
 

Witold Jan Chrzanowski – ur. w 1963 roku. Ukończył Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Publikuje od roku 1995. Poszukiwania badawcze Autora koncentrują się na dziejach Słowiańszczyzny oraz kontaktach Słowiańszczyzny i świata skandynawskiego. Opublikował m.in.: Pyrrus, król Epiru (1995), Świętopełk I Wieki, król wielkomorawski (2008, 2010), Kronika Słowian: t. I, Rzesza Wielkomorawska i kraj Wiślan (2008), t. II, Polanie (2008), t. III, Ruś Kijowska w czasach pierwszych Rurykowiczów (2009), Słowianie i wikingowie (2007, 2009). W roku 2007, po wydaniu Wojny tatarskiej (2006), wystąpił w charakterze eksperta w programie realizowanym przez Discovery Channel/ TVN Historia „Magazyn historyczny. Było nie było Legnica".

Wersja drukowana

cena: 34 zł

niedostępna