Wrocław w Polskiej Kronice Filmowej

Wiktoria Malicka

Praca Wiktorii Malickiej […] podejmuje temat nowy, dziś często pomijany, a historycznie bardzo ważny.Korzystając ze źródeł wizualnych, co jest nowatorskie, przynajmniej na naszym gruncie, kompetentnie wprowadza w specyfikę tych źródeł, referuje ich antropologiczne ujęcia, a następnie przedstawia własne, szczegółowe, instruktywne opisy polskich kronik filmowych odnoszących się do Wrocławia wskazanego czasu. Tę obszerną […] część analityczną uważam za największą zdobycz pracy. Jej antropologiczne nachylenie jest oryginalne, a dokumentalna wartość niewątpliwa”.

Wiktoria Malicka (ur. 1984) Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej). Obecnie mieszka we Lwowie, gdzie prowadzi badania z zakresu antropologii miasta jako doktorantka w ramach Stu-diów Doktoranckich Nauk o Kulturze UWr. Od 2010 r. pełni funkcję Pełnomocnika „Ossolineum” we Lwowie.


prof. Andrzej MencwelWersja drukowana

cena: 34 zł

zamawiam