Kształcenie młodzieży w Sandomierzu w latach 1815–1914

Piotr Sławiński

Piotr Sławiński, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Interesuje się dziejami oświaty i kulturą religijną. Autor ponad stu artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz kilkunastu książek, m.in.: Szkolnictwo średnie w Sandomierzu w latach 1915-1944 (Sandomierz 2002); Parafie prawosławne w Opatowie w latach 1778-1915 (Sandomierz 2006; wyd. 2, 2012); Szkoła rzemieślniczo-niedzielna w Sandomierzu w latach 1839–1906 (Sandomierz 2008; wyd. 2, 2012); Prawosławie w Sandomierzu i okolicy (Warszawa 2008); Szkolnictwo elementarne Sandomierza w latach 1815–1914 (Sandomierz 2012). Redaktor monografii Cmentarz Świętopawelski w Sandomierzu (Sandomierz 2010) i Cmentarze żydowskie w Sandomierzu (Sandomierz 2011). Laureat XII Edycji Nagrody Miasta Sandomierza „Bonum Publicum” im. Aleksandra Patkowskiego (III nagroda).

Książka Dra Sławińskiego posiada ten walor, że jest oparta o źródła lokalne, co jest ważne, biorąc pod uwagę duże zniszczenia wojenne archiwów centralnych. Mamy tu bardzo szczegółowe opisy faktów, dających wgląd w funkcjonowanie omawianych szkół.

Z recenzji dr. hab. Stefana MożdżeniaWersja drukowana

cena: 34 zł

niedostępna