Badanie i projektowanie komunikacji 2

red. Michał Grech, Annete Siemes

Seria „Projektowanie komunikacji” jest wydawana przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wśród tytułów można znaleźć m.in. publikacje pracowników i współpracowników zakładu projektowania komunikacji, tom Badanie i projektowanie komunikacji, tom z wystąpieniami z cyklu Komunikacje w rozmowie, prace studentów specjalności projektowanie komunikacji i wizerunku instytucji Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Książka jest zbiorem tekstów obejmujących szeroki zakres pola badawczego i projektowego z dziedziny nauki o komunikacji. Wśród artykułów można znaleźć zarówno prace teoretyczne, jak i wyniki badań i analiz.


Wersja drukowana

cena: 39 zł

niedostępna

Wersja cyfrowa

wolny dostęp

Pobierz całość