Własności transportowe i lokalizacja stanów jednoelektronowych w układach o zaburzonej symetrii translacyjnej

Bartłomiej J. Spisak

Przewodnim motywem prezentowanej pracy jest analiza transportu elektronowego w ciałach stałych o zaburzonej symetrii translacyjnej metodami przestrzeni fazowej, opartymi na nieklasycznych funkcjach rozkładu, tj. funkcji Wignera i funkcji Husimiego.

Celami szczegółowymi pracy są:

a) wprowadzenie formalizmu nieklasycznych funkcji rozkładu na podstawie koncepcji kwantyzatora i zasady opisu dynamiki stanu kwantowego w przestrzeni fazowej;

b) analiza ilościowa zjawisk nieklasycznych w nanourządzeniach rezonansowo-tunelowych, takich jak dwubarierowa dioda rezonansowo-tunelowa oraz supersieć Fibonacciego;

c) przedstawienie zasad opisu układów z nieporządkiem strukturalnym oraz aparatu matematycznego (metoda funkcji Greena) niezbędnego do opisu zjawisk transportowych w takich układach. Nakreślenie ogólnego schematu teorii zjawisk transportowych w układach nieuporządkowanych, poczynajac od półklasycznej teorii Drudego-Sommerfelda, aą do formalizmu nierównowagowych funkcji Greena, ze szczególnym naciskiem na stosowane przyblizenia;

d) wprowadzenie i szczegółowa analiza zjawiska słabej lokalizacji w litych układach nieuporządkowanych na podstawie wybranych modeli samouzgodnionych;

e) rozwinięcie kwantowej teorii przewodnictwa opartej na modelu Morgana-Howsona-Sauba, sformułowanej na bazie równania kinetycznego dla funkcji Wignera.


Wersja drukowana

cena: 38 zł

niedostępna