Recenzja książki Anglosaska filozofia religii wobec wyzwań współczesności, red. Jowita Guja, Jakub Gomułka

Maciej Bala

Anglosaska filozofia religii ma swoją specyfikę i z pewnością jest ona odmienna w swojej metodzie, a także w samej problematyce od chociażby filozofii uprawianej we Francji czy w Niemczech. Na gruncie polskim jest wiele dobrych publikacji ukazujących rozumienie religii w perspektywie analitycznej czy lingwistycznej, do nich dołączyła też ostatnia książka pt. Anglosaska filozofia religii wobec wyzwań współczesności, red. J. Guja, J. Gomułka, Kraków 2011. Jest to zbiór artykułów prezentujący tylko niektóre aspekty współczesnej filozofii anglosaskiej i z pewnością nie należy traktować go jako wyczerpującej monografii na ten temat. Ale sam dobór tematyki jest bardzo interesujący. Po bardzo kompetentnym ukazaniu historii tej tradycji (J. Gomułka) poruszane są takie zagadnienia jak: prostota Boga w ujęcia filozofii analitycznej (D. Łukasiewicz), analogiczność języka według I. Ramsay’a (Z. Bomert), zakład Jamesa-Jordana (M. Wójtowicz), pragmatyka religii w ujęciu Peirce’a (A. Doda-Wyszyńska), pluralizm religii (M. Wojewoda, K. Tempczyk), doświadczenie religijne w ujęciu Lonergana (D. Oko), religijne źródła tożsamości według Taylora (J. Brejdak). Do współpracy zaproszeni zostali także autorzy zagraniczni i stąd dwa ciekawe teksty niemieckiego i francuskiego znawcy tradycji analitycznej: jeden poświęcony unikalności i autentyczności języka religijnego (M. von der Ruhr), drugi filozofii Plantingi (R. Puivet). Z powyższej prezentacji samego spisu treści widać, że zbiór jest bardzo różnorodny w tematyce, ale właśnie taka jest specyfika filozofii anglosaskiej. Nie ogranicza się ona do jednej tematyki, a stara się podejmować najróżniejsze współczesne wyzwania, ale zawsze, mniej lub bardziej wyraźniej, odwołując się do języka, bo właśnie język jest najważniejszym punktem wyjścia uprawiania filozofii w tej tradycji.