Repozytoria

Od czterech lat współpracu­jemy z Cen­trum Otwartej Nauki (CeON), w którym za zgodą autorów umieszczamy wybrane pub­likacje – ich obec­ność w repozy­to­rium umożli­wia sze­roki dostęp do tek­stu pub­likacji, a także wpływa na zwięk­sze­nie liczby cytowań autora. Do wszys­t­kich przekazy­wanych do repozy­to­rium książek doda­jemy metadane pozwala­jące na ich sprawne wyszuki­wanie przez wszys­tkie najwięk­sze wyszuki­warki.