„Jestem kulturowym mieszańcem. I to mi się podoba…”. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Zawadzie z okazji 70. rocznicy urodzin

pod redakcją Igora Borkowskiego, Arkadiusza Lewickiego i Pawła Urbaniaka

wrzesień