Pozareligijne wymiary duchowości

red. Zbigniew Pasek, Katarzyna Skowronek, Radosław Tyrała

Pytani przez socjologów o swoje postawy wobec religii współcześni ludzie Zachodu coraz częściej udzielają następującej odpowiedzi: „nie jestem religijny, ale mam swoją własną duchowość”. Wyniki badań nad przemianami współczesnej mentalności, która stoi za podobnymi stwierdzeniami, nakazują zatem na nowo zdefiniować samo pojęcie duchowości. Obejmuje ono dzisiaj także obszary dalekie od religii i może realizować się m.in. w malarstwie, medycynie, tańcu, alpinizmie, sztukach walki czy teatrze. Pytania „ostatecznej troski” coraz częściej znajdują obecnie odpowiedzi w niereligijnych sferach kultury. W niniejszym zbiorze studiów podjęto się zadania przybliżenia tego coraz bardziej poszerzającego się zjawiska.
Wersja drukowana

cena: 34 zł

niedostępna