Søren Kierkegaard i sztuka niemożliwa

Piotr Mróz

Monografia Soren Kierkegaard i sztuka niemożliwa stanowi nie tyle poszerzone, ile pogłębione i spójne, nowe ujęcie estetyki duńskiego filozofa – estetyki w szerokim rozumieniu, obejmującym filozofię sztuki, a co więcej, estetyki w trojakim znaczeniu, czy estetyki na trzech poziomach, mianowicie jako sposobu egzystencji, jako teorii oraz estetyki jako praxis.
[...] Swe podejście, swoją drogę dociekań sam autor określa jako ‘trop egzystencjalny’: z myślą o ‘biografii myśli’ wiąże wybrane fakty z życia duńskiego filozofa z odpowiadającymi im ‘fragmentami tekstów autorów pseudonimowych’. [...] Niewątpliwie książka Piotra Mroza stanowi istotny przyczynek do historii filozofii egzystencji, a przede wszystkim jest doniosłą rekonstrukcją myśli estetycznej zawartej w dziełach Kierkegaarda.

Z recenzji dra hab. Janusza Krupińskiego, prof. ASP

Wersja drukowana

cena: 34 zł

zamawiam