Innowacja – integracja – inspiracja. Kierunki odpowiedzi na zjawisko uzależnień

pod redakcją Aleksandry Dymowskiej i Piotra Prósinowskiego

Niniejszy zbiór tekstów stanowi z jednej strony plon gdyńskiej konferencji naukowej z 2018 roku, a z drugiej monografię placówki, która w swoim środowisku sprostała wielu aktualnym i dotąd niepodejmowanym wyzwaniom w dziedzinie profilaktyki i terapii uzależnień. (…) Zaletą książki jest uwzględnienie w tekstach praktycznego dorobku autorów w konkretnych działaniach terapeutycznych lub edukacyjnych. Dzięki temu publikacja może być przydatnym narzędziem wzbogacającym doświadczenia praktyków, wartym rozpropagowania wśród specjalistów zajmujących się profilaktyką i leczeniem uzależnień. (…) Książka może też zainspirować środowisko terapeutyczne w dziedzinie uzależnień do ożywienia ogólnokrajowej dyskusji i dzielenia się swoimi doświadczeniami oraz osiągnięciami.

Fragment recenzji dr Ewy Woydyłło-Osiatyńskiej

Publikacja sfinansowana ze środków Gminy Miasta Gdyni

Wersja drukowana

cena: 42 zł

zamawiam