ABC typografii

Katarzyna Sowa

Katarzyna Sowa – miłośniczka typografii, graficzka, aktywna zawodowo projektantka kreatywna. Magister historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi wykłady i ćwiczenia dla studentów Grafiki Uniwersytetu SWPS z zakresu historii typografii, reguł składu tekstu, projektowania wielostronicowych publikacji, projektowania książki i krojów pism. Interesuje się typografią i jej korelacją z przekazem wizualnym i jego odbiorem. Lubi przyglądać się literom, ale także grze czerni i bieli łamów tekstowych. Największą radość sprawia jej projektowanie książek. Fascynują ją dokonania polskiej awangardy, modernizmu międzywojennego, szwajcarskiej szkoły projektowania i eksperymenty postmodernistów.

 

Niniejsza publikacja jest zbiorem, swego rodzaju antologią, zagadnień typograficznych, dobranych subiektywnie i uporządkowanych w kolejności alfabetycznej. To kolejne litery alfabetu były punktem wyjścia i pretekstem do poszukiwania tematów związanych ze słowem drukowanym. Moim założeniem było, na co wskazuje tytuł książki, przedstawienie podstawowych pojęć, zasad i norm, czasem ciekawych historii związanych z typografią w prosty i interesujący sposób. Pisałam ją z myślą o moich studentach, zarówno obecnych, jak i przyszłych, by ułatwić im wejście w intrygujący świat liter. Myślę, że stanowi ona dobry punkt wyjścia do przyglądania się typografii, zrozumienia jej zasad, poszukiwania własnych rozwiązań i prowadzenia odważnego dialogu z tradycją. Z całą pewnością i byli studenci, których udało mi się typografią zaciekawić i sprawić, że patrzą na nią uważniej, też coś dla siebie znajdą. Dla tych, którzy lubią analizować teorię w praktyce, ciekawym addendurn będzie rozbudowany do osobnego rozdziału kolofon, zawierający wszystkie informacje techniczne o książce i – czym projektanci nieczęsto się dzielą – całym procesie projektowym, który towarzyszył powstaniu jej formy.

Katarzyna Sowa

Problemy z prawidłowym składem druków, w tym książek, pojawiły się wraz z cyfryzacją i automatyzacją druku. Choć wcześniej też ukazywały się wydawnictwa niedopracowane, a nawet źle opracowane, było ich stosunkowo niewiele. Składem zajmowali się bowiem drukarze, a więc osoby zawodowo przygotowane. Obecnie, gdy każdy może być typografem, czy wręcz wydawcą, potrzeba wiedzy, choćby na poziomie podstawowym, jest nieodzowna. […] ABC typografii Katarzyny Sowy dostarcza podstawowej wiedzy typograficznej na poziomie więcej niż zadowalającym […]. Ponieważ autorka jest graficzką, rozumie, że dobra typografia nie tylko poprawia estetykę wydawnictwa, lecz także sprzyja czytelności i komfortowi czytania. Moją uwagę zwróciło staranne przygotowanie książki, co zrozumiałe, zważywszy na problematykę, której dotyczy. Typograficznie opracowana bez zarzutu, ale równie dobrze przygotowana merytorycznie. Napisana prostym i zrozumiałym językiem, z dobrze dobranymi i przedstawionymi ilustracjami, które w tym wypadku są kluczowe dla zrozumienia omawianych zagadnień. Bardzo cenię w tej pozycji oszczędność zarówno tekstu, jak i ilustracji – jest ich tyle, żeby zrozumieć materiał, bez niepotrzebnych powtórzeń. Książka Katarzyny Sowy jest godna polecenia adeptom grafiki i osobom uczącym się składu, jak również tym, którzy będą odpowiadać za jakość wydawnictw, a także zajmującym się marketingiem.

Z recenzji prof. dr hab. Czesławy Frejlich