PhilosophyPulp vol.2

redakcja Kamila Grabowska-Derlatka, Jakub Gomułka, Rachel „Preppikoma” Palm

Książka, którą trzymasz w dłoni, jest kolejną próbą współpracy wielu badaczy z różnych dziedzin i specjalizacji. Będąc pochodną naszego corocznego hybrydowego wydarzenia Filozofikon: Konwent i konferencja naukowa (PhilosophyCon: Fan Convention and Academic Conference), podobnie jak ono próbuje rzucić nieco światła na istotne problemy i  pytania związane ze światem kultury popularnej przy użyciu wielu metod i  różnorodnych paradygmatów badawczych...
Większość z artykułów zamieszczonych w niniejszym opracowaniu jest oparta na oryginalnych badaniach, choć nie brakuje także prac przeglądowych. Część z nich jest efektemrozwinięcia myśli prezentowanych w trakcie prelekcji w ramach Filozofikonu.

Wersja cyfrowa

wolny dostęp

Pobierz całość