Dzielnice Krakowa. Ich rola i znaczenie w ustroju samorządowym miasta

Dominik Jaśkowiec

dr Dominik Jaśkowiec – politolog, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i  Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej  w Krakowie, radny Krakowa, współtwórca krakowskiego budżetu obywatelskiego, reformy dzielnic, nowego Statutu Miasta Krakowa, inicjator projektowania partycypacyjnego. Działa na rzecz zwiększenia uczestnictwa obywateli w zarządzaniu miastem. Autor publikacji i  artykułów naukowych poświęconych partycypacji społecznej i samorządowi terytorialnemu. Pomysłodawca innowacyjnych lokalnych programów działania krakowskiego samorządu, m.in. programu współpracy miasta Krakowa z  Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi oraz miejskiego programu zalesiania Krakowa „Lasy dla Krakowa”. Autor ponad stu przyjętych przez Radę Miasta Krakowa aktów prawa miejscowego.

Głównym celem badawczym niniejszej monografii będzie zatem przeprowadzenie szczegółowej analizy ustroju krakowskich dzielnic oraz ich pozycji w strukturze organów samorządowych miasta, począwszy od funkcji opiniodawczej przedstawicieli dzielnic, na roli współdecydentów skończywszy, a także nakreślenie przebiegu procesu kształtowania się ustroju tych jednostek oraz ukazanie czynników i uwarunkowań na niego wpływających. Badane  zagadnienie zostało poddane analizie porównawczej w odniesieniu do rozwiązań przyjętych w zakresie funkcjonowania samorządowych jednostek pomocniczych w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej…

Fragment wstępu

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/dzielnice-krakowa-12094555263

CENA: 49 PLN

Wersja cyfrowa

wolny dostęp

Pobierz całość