Z dziejów ekspansji rosyjskiej na Północnym Kaukazie. Szkice problemowe z obszaru bezpieczeństwa relacji międzynarodowych

Robert Kłaczyński, Aleksandra Krawczyk–Mazan

Praca monograficzna Z dziejów ekspansji Rosyjskiej na Północnym Kaukazie. Szkice problemowe z obszaru bezpieczeństwa relacji międzynarodowych autorstwa dr. hab. prof. UKEN Roberta Kłaczyńskiego oraz Aleksandry Krawczyk omawia najważniejsze problemy związane z realizowaną najpierw przez carskie imperium rosyjskie, potem przez ZSRR i w końcu przez Federację Rosyjską politykę kolonizacji. Czeczenia jest w tym przypadku zdaniem autorów tekstu rodzajem „geopolitycznego zwierciadła”, w którym swoje odbicie znajduje strategia ekspansji będąca częścią kultury strategicznej Federacji Rosyjskiej. Analizując na przestrzeni już ponad trzystu lat konflikt rosyjsko – czeczeński autorzy podkreślają, iż kolejne odsłony prowadzonych wojen mają uderzające podobieństwo do siebie, różniąc się jedynie narzędziami używanymi w celu bądź to podboju, bądź to utrzymania swojego władztwa.

Wersja drukowana

cena: 44 zł

zamawiam