Z dziejów ekspansji rosyjskiej na Północnym Kaukazie. Szkice problemowe z obszaru bezpieczeństwa relacji międzynarodowych

Robert Kłaczyński, Aleksandra Krawczyk–Mazan

Cena za jeden egzemplarz: 44 zł

W przypadku zakupu kilku różnych książek prosimy o złożenia zamówienia mailowo lub telefonicznie.

Liczba egzemplarzy:

Uzupełnij swoje dane:

Wybierz formę płatności