Pola mocy (i niemocy) w dyskursach publicznych i współdecydowaniu

Jacek Sroka, Beata Pawlica, Wojciech Ufel

W swojej kolejnej książce opublikowanej w związku z badaniami nad ewolucją budżetu obywatelskiego w Polsce autorzy prezentują elementy domykające propozycję modelową, która w ich założeniu może pomóc w lepszym pojmowaniu, trafniejszym analizowaniu oraz pełniejszym praktykowaniu partycypacji, deliberacji i współdecydowania w sprawach publicznych. Model ma w zamyśle charakter uniwersalny, a za studium przypadku posłużyły w nim m.in. rezultaty badań budżetowania partycypacyjnego, które w Polsce ustawowo uregulowano w formule budżetu obywatelskiego. Tytułowe pola mocy (i niemocy) we współdecydowaniu w sprawach publicznych to metafora uogólniająca problematykę aren i pól interakcji, toczonych w ich obrębie gier interesu oraz towarzyszących im politycznych argumentacji. Książka stanowi koncepcyjną całość wraz z wcześniejszymi opracowaniami zespołu.

Wersja cyfrowa

wolny dostęp

Pobierz całość