Legal Design Forum. Teksty wybrane I

pod redakcją Doroty Płuchowskiej

15 września 2023 roku miała miejsce trzecia edycja Legal Design Forum zorganizowanego przez Katedrę Grafiki oraz Katedrę Prawa wrocławskiej filii Uniwersytetu SWPS. Jako organizatorzy z roku na rok odnotowujemy coraz większe zainteresowanie wydarzeniem, a co istotniejsze – również coraz więcej interdyscyplinarnych przedsięwzięć z zastosowaniem legal design (thinking) skutkujących badawczymi i wdrożeniowymi rezultatami. Obserwujemy ten rozwój z dużym zaciekawieniem i dokładamy starań, aby za pośrednictwem ukierunkowanych inicjatyw na pograniczu dyscyplin i branż aktywnie je współkształtować. Cieszymy się, że Teksty wybrane Legal Design Forum mogą być kolejną tego rodzaju inicjatywą. Powołujemy ją, aby, po pierwsze, dokumentować różne aspekty i formy działań organizujących się w przestrzeni legal design, łączącej inicjatywy, które w proponowanych  ideach i rozwiązaniach wykraczają poza standardy określone dla nauki i praktyki prawa. Przedstawione w załączonych tekstach i ilustracjach wyniki badań i projektów są tego przykładem. Po drugie, zapraszamy za pomocą tej publikacyj- nej formy do interdyscyplinarnej dyskusji, w ramach której chcemy spojrzeć na potencjał organizacji zmiany przez design z różnych perspektyw, eksplorować funkcje podejścia legal design, uczyć (się) ich zastosowania w obszarze prawa na co dzień.

Wersja cyfrowa

wolny dostęp

Pobierz całość